Oświadczenie dotyczące polityki prywatności - inotec

Oświadczenie dotyczące polityki prywatności

Cieszymy się, że zainteresowaliście się Państwo naszą strona internetową. Ochrona Państwa sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa szczegółowo o tym, jak postępujemy z Państwa danymi.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową, nie podając swoich danych osobowych. Zbieramy jedynie dane dotyczące dostępu, bez odniesienia do konkretnej osoby, jak np. nazwa Państwa dostawcy Internetu, strony internetowej, z której przeszliście Państwo, by odwiedzić naszą stronę, czy też nazwy żądanego pliku. Te dane wykorzystywane są wyłącznie w celu udoskonalenia naszej oferty i nie pozwalają wyciągać wniosków na temat Państwa osoby.
Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, jeżeli udostępniliście je nam Państwo dobrowolnie w ramach zamawiania towaru, lub zakładania konta klienta, czy też rejestracji niezbędnej do prenumeraty naszego newslettera. Dane, jakie nam Państwo przekazaliście, wykorzystujemy bez specjalnej Państwa zgody wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia. Po całkowitym zrealizowaniu umowy i po zapłaceniu całkowitej ceny zakupu, Państwa dane są blokowane dla dalszego przetwarzania, a po upływie okresu ich przechowywania przewidzianego w przepisach prawa podatkowego i handlowego są one usuwane, o ile w sposób wyraźny nie zezwoliliście Państwo na dalsze wykorzystywanie swoich danych. W trakcie rejestracji w celu zamówienia prenumeraty newsletera Państwa adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest we własnych celach reklamowych, do chwili, aż zrezygnujecie Państwo z newslettera. Rezygnacja taka jest możliwa w każdej chwili.

Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane przekazywane są firmie wysyłkowej, której zlecono realizację przesyłki, o ile jest to konieczne dla dokonania dostawy towarów. W celu realizacji płatności Państwa dane w tym zakresie przekazujemy do banku, któremu powierzono realizację płatności.

Prawo do informacji
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych macie Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa zgromadzonych danych, jak też ewent. prawo do  skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Kontakt w kwestii ochrony danych
W przypadku pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystaniem Państwa danych osobowych, z informacjami o tych danych, ich korektą, zablokowaniem lub usunięciem, jak też z odwołaniem udzielonej zgody, prosimy zwracać się do:
inotec Barcode Security GmbH
Havelstraße 1-3
24539 Neumünster

E-Mail: info@--no-spam--inotec.de
Telefax: +49 04321 8709-30

Bezpieczeństwo danych
Dane dotyczące kart kredytowych nie są gromadzone, lecz zbierane bezpośrednio i przetwarzane przez naszego usługodawcę zajmującego się płatnościami. Przy pomocy działań technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy naszą stronę internetową i pozostałe systemy  przed stratami, uszkodzeniami, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez niepowołane osoby. Dostęp do Państwa konta klienta możliwy jest tylko po wpisaniu Państwa osobistego hasła. Informacje dotyczące Państwa dostępu powinniście zawsze traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu sesji z nami, szczególnie, jeżeli użytkujecie Państwo dany komputer wspólnie z inną osobą.

Wykorzystanie ciasteczek (Cookies)
Na różnych stronach wykorzystujemy ciasteczka (Cookies), by odwiedziny na naszej stronie uczynić bardziej atrakcyjnymi i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które umieszczane są w Państwa komputerze. Większość wykorzystywanych przez nas ciasteczek jest usuwanych z twardego dysku Państwa komputera po zakończeniu sesji przez przeglądarkę (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają w Państwa komputerze i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa komputera podczas Państwa następnych odwiedzin na naszej stronie (tzw. trwałe ciasteczka). Te ciasteczka służą do powitania ze stosowaną przez Państwa nazwą użytkownika i w przypadku kolejnych zamówień pozwalają na ponowne wprowadzenie Państwa hasła lub wypełnienie formularzy zawierających Państwa dane. Firmom, które są naszymi partnerami, nie wolno gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać danych osobowych za pomocą ciasteczek za pośrednictwem naszych stron.

Google-Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. („Google”) służącej do analizy Internetu. Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” („Cookies”), pliki tekstowe, które gromadzone są w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z Internetu. Informacje wytworzone przez ciasteczko, dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, z reguły przekazywane są do serwera Google w USA i gromadzone w jego pamięci. W przypadku aktywowania ukrycia numeru IP na tej stronie, Państwa adres IP ulega jednak przedtem skróceniu przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony Google wykorzystuje tę informację, by ocenić korzystanie z tej strony przez Państwa, by zestawiać raporty o aktywności strony oraz by przekazać operatorowi niniejszej strony inne usługi związane z korzystaniem z niniejszej strony i Internetu. Adres IP pozyskany w ramach Google Analytics przy pomocy Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli wykorzystać w pełni wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Możecie Państwo ponadto zapobiec zbieraniu, jak też przetwarzaniu danych wytworzonych przez ciasteczka i dotyczących korzystania przez Państwa z niniejszej strony (łącznie z Państwa adresem IP), pobierając ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de wtyczkę do przeglądarki i instalując ją.