Oświadczenie dotyczące polityki prywatności - inotec

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

1. Informacja o ochronie danych

Wskazówki ogólne

Poniższe informacje pokazują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają indywidualną identyfikację danej osoby. Szczegółowe informacje o ochronie danych zawarte są w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej następuje przez administratora strony internetowej. Jego dane do kontaktu zawarte są w stopce informacyjnej na tej stronie internetowej.

Jak rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane częściowo w taki sposób, że sami je nam Państwo przekazują. Mogą to być np. dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy IT przy wizycie na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego służą nam Państwa dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić prawidłowe udostępnianie treści strony internetowej. Inne dane mogą być stosowane do analizy Państwa zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo w związku z danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu zapisywania Państwa danych osobowych. Oprócz tego mają Państwo prawo domagania się korekty, blokady lub usunięcia tych danych. W tej kwestii oraz w innych tematach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w każdej chwili zwracać się do nas na podany w stopce adres. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów trzecich

Przy wizycie na naszej stronie internetowej można statystycznie oceniać Państwa zachowania dotyczące surfowania na stronach. Następuje to przede wszystkim z ciasteczkami i z tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza Państwa zachowań w Sieci następuje z reguły anonimowo; zachowanie w Sieci nie pozwala na identyfikację użytkownika. Mogą Państwo odmówić wyrażenia zgody na taką analizę lub uniemożliwić ją przez niestosowanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w tym oświadczeniu w sprawie ochrony danych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami ochrony danych i tego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane są różne Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają indywidualną identyfikację danej osoby. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, które dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ono także, jak i w jakim celu to następuje.

Wskazujemy, że przenoszenie danych w Internecie (np. przy komunikacji przez e-mail) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie jest niemożliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostka odpowiedzialna za zbieranie danych na tej stronie internetowej to:

inotec Kod kreskowy Security GmbH 

Havelstr. 1- 3

24539 Neumünster 

Niemcy

Telefon: 04321-8709-0

E-mail: info@--no-spam--inotec.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub razem z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresu mailowego itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa jednoznacznym zezwoleniem. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Wystarcza w tym celu nieformalne zgłoszenie mailowe do nas. Zgodność z prawem realizowana do sprzeciwu przetwarzania danych pozostaje niezależna od sprzeciwu.

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych podmiotowi danych przysługuje prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawa ochrony danych jest krajowy ekspert ds. ochrony danych związku krajowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista ekspertów ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe są dostępne pod wymienionym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przekazywania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu wypełnienia umowy sobie lub osobie trzeciej w popularnym formacie maszynowym. Jeśli żądają Państwo bezpośredniego przenoszenia danych do innego administratora, następuje to tylko wówczas, kiedy jest to możliwe technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przenoszenia treści poufnych, przykładowo zamówień lub zapytań, które nam Państwo przesyłają jako administratorowi strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub Szyfrowanie TLS 
przesyłanie danych przez przekaźnik RFID następuje zwykle w postaci tekstowej. Niektóre modele przesyłają informacje także w postaci zaszyfrowanej.
. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http:// na „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.

Jeśli wykorzystuje się szyfrowanie SSL lub Szyfrowanie TLS, transmisja danych przez przekaźnik RFID następuje zwykle w postaci tekstowej. Niektóre modele wysyłają informacje także w sposób zaszyfrowany, aby przekazywane nam przez Państwa dane nie mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji ustawowych w każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych i ewentualne prawo do korygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tej kwestii oraz w innych tematach dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwracać się do nas na podany w stopce adres.

Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Niniejszym jednoznacznie wyrażany jest sprzeciw na korzystanie z danych osobowych opublikowanych w ramach obowiązku podawania danych do przesłania nieżądanych jednoznacznie reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie kroki prawne w razie niepożądanego dosłania informacji reklamowych, przykładowo maili ze spamem.

3. Ekspert ds. ochrony danych

Zdefiniowany ustawowo ekspert ds. ochrony danych

Nasz ekspert ds. ochrony danych dostępny jest pod danymi:

E-mail: datenschutzbeauftragter@--no-spam--inotec.de

lub pod 

inotec Kod kreskowy 

Security GmbH 

- ekspert ds. ochrony danych - 

Havelstr. 1- 3

D-24539 Neumünster

Tel.: +49 (0)4321 8709-0

Faks: +49 (0)4321 8709-30

4. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Strony internetowe stosują niekiedy tak zwane ciasteczka. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą do zapewnienia przyjazności dla użytkownika, efektywności i bezpieczeństwa naszej oferty. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i które zapisuje przeglądarka.

Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesji”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do ich usunięcia przez Państwa. Takie ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Można ustawić przeglądarkę tak, żeby informowała Państwa o umieszczeniu ciasteczek i pozwalała na ciasteczka tylko w danym przypadku, zasadniczo uniemożliwiała przyjmowanie ciasteczek w określonych przypadkach i mogą Państwo aktywować automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Po dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Ciasteczka, które są konieczne do wykonywania elektronicznego procesu komunikacyjnego lub do udostępniania określonych, żądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka towarowego), są zapisywane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisie ciasteczek do prawidłowego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania usług. Jeśli zapisuje się inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy zachowania w Sieci), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Administrator stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • URL referencyjne
  • Nazwa hosta aktywnego komputera
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Nie przechowuje się tych danych z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłają nam Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zapytania włącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu edycji zapytania i na wypadek późniejszych pytań. Bez Państwa zgody te dane nie są przekazywane.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wystarcza w tym celu nieformalne zgłoszenie mailowe do nas. Zgodność z prawem realizowanych do sprzeciwu procesów przetwarzania danych pozostaje niezależna od sprzeciwu.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, aż wezwą nas Państwo do ich usunięcia, wycofają Państwo swoją zgodę na zapisywanie lub przestawnie występować cel zapisu danych (np. po zakończonym przetwarzaniu zapytania). Obowiązujące regulacje ustawowe – zwłaszcza terminy przechowywania – pozostają niezmienione.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji analizy treści internetowych Google Analytics. Oferentem tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez ciasteczko informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapis ciasteczek Google Analytics następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę sieciową, jak i swoją reklamę.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy na tej stronie funkcję anonimizacji IP. Przez to Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest odpowiednio skracany przed przekazaniem do USA. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu administratorowi strony internetowej. Przekazywany przez Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciw rejestrowaniu danych

Mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. Umieszczane jest wówczas ciasteczko Opt Out, które uniemożliwia rejestrowanie danych przy kolejnych wizytach na tej stronie internetowej. Dezaktywacja Google Analytics.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zleceń

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zleceń i całkowicie wdrażamy ścisłe wytyczne niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z niezależnymi od stosowanych urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Oferentem tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia połączenie reklamowych grup docelowych utworzonych wraz z Google Analytics Remarketing z niezależnymi od stosowanych urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób mogą być wyświetlane spersonalizowane komunikaty reklamowe, które są dopasowane do zachowań użytkownika, w zależności od wcześniejszego korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) na innym urządzeniu końcowym (np. tablet lub PC).

Jeśli udzielili Państwo odpowiedniej zgody, Google łączy w tym celu historię korzystania z Internetu i aplikacji z Państwa kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym zalogują się Państwo swoim kontem Google, możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych.

Dla wsparcia tej funkcji Google Analytics rejestruje autentyfikowane przez google ID użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy celowe do wyświetlania reklam niezależnie od urządzeń.

Można trwale sprzeciwić się przeciwko niezależnemu od urządzenia remarketingowi / targetingowi, dezaktywując reklamę spersonalizowaną w koncie Google; w tym celu należy skorzystać z wymienionego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zbieranie zarejestrowanych danych na Państwa koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo udzielić lub wycofać (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Przy procesach rejestrowania danych, które nie są łączone z Państwa kontem Google (np. ponieważ nie mają Państwo konta Google lub odmówili Państwo łączenia) rejestrowanie danych opiera się na art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z tego, że administrator strony internetowej zainteresowany jest anonimową analizą odwiedzających strony internetowe w celach reklamowych.

Dodatkowe informacje i regulacje ochrony danych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Ta strona internetowa stosuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanej funkcji Conversion Tracking. Jeśli klikną Państwo na treść wyświetlaną przez Google, umieszczane jest ciasteczko do funkcji Conversion Tracking. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Takie ciasteczka tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji indywidualnej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej i ważność ciasteczka jeszcze nie upłynęła, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik kliknął daną treść i został przekierowany do danej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Ciasteczka nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords Informacje pobrane przy pomocy ciasteczek Conversion służą do utworzenia statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję Conversion Tracking. Klienci poznają w ten sposób całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na daną treść i zostali przekierowani na stronę z Conversion Tag Tracking Tag (ang. = oznaczenie); to popularne oznaczenie przekaźnika RFID. Nie otrzymują jednak informacji, przy użyciu których można byłoby zidentyfikować użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w trackingu, mogą Państwo sprzeciwić się przeciw temu zastosowaniu, dezaktywując ciasteczko Google Conversion Tracking przez przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo ujmowani w statystykach Conversion Tracking.

Zapis „ciasteczek Conversion” następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę sieciową, jak i swoją reklamę.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking zawarte są w regulacjach ochrony danych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można ustawić przeglądarkę tak, żeby informowała Państwa o umieszczeniu ciasteczek i pozwalała na ciasteczka tylko w danym przypadku, zasadniczo uniemożliwiała przyjmowanie ciasteczek w określonych przypadkach i mogą Państwo aktywować automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Po dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa korzysta do ewaluacji funkcję analizy zachowań odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Można śledzić zachowania odwiedzających strony, przechodząc poprzez kliknięcie na treści reklamowe Facebook na stronę internetową oferenta . Dzięki temu można oceniać skuteczność treści reklamowych Facebook do celów statystycznych i badań rynku i optymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas, jako użytkownika tej strony, anonimowe, nie możemy jednak określać na tej podstawie tożsamości użytkowników. Dane będą jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, tak że możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może stosować dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Wytyczne o zastosowaniu danych Facebook. Dzięki temu Facebook umożliwia przełączanie treści reklamowych na stronach Facebook i poza Facebook. Na takie zastosowanie danych nie mamy wpływu jako administrator strony.

We wskazówkach o ochronie danych Facebook zawarte są dalsze informacje dotyczące ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo dezaktywować funkcję „Custom Audiences” w zakresie ustawień treści reklamowych w https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu muszą Państwo być zalogowani w Facebook.

Jeśli nie mają Państwo konta Facebook, mogą Państwo dezaktywować reklamę opartą na korzystaniu z Facebook na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

 

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcą Państwo korzystać z newslettera na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu mailowego i informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego i czy wyrazili Państwo zgodę na odbiór newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Te dane stosujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszeniowego newslettera następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na zapis danych, adresu mailowego i ich stosowanie do wysyłki newslettera, przykładowo przez link „Wypisz się” w newsletterze. Zgodność z prawem zrealizowanych już procesów przetwarzania danych pozostaje niezależna od sprzeciwu.

Dane zapisane przez nas w celu odbierania newslettera do wypisania się będą przechowywane, a po anulowaniu subskrypcji zostaną usunięte. Dane, które zostały zapisane w innych celach (np. adresy mailowe dla strefy członkowskiej) pozostają niezmienione.

CleverElements

Ta strona internetowa korzysta z CleverElements do wysyłki newslettera. Oferentem jest CleverElements GmbH, Prinzessinnenstr. 19-20, 10969 Berlin (Niemcy).

CleverElements to usługa, przy użyciu której można organizować i analizować m.in. wysyłkę newslettera. Dane wprowadzone przez Państwa w celu odbioru newslettera będą zapisywane na serwerach CleverElements w Niemczech.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z analizy przez CleverElements, muszą Państwo anulować subskrypcję newslettera. W tym celu w każdym newsletterze umieszczamy odpowiedni link. Oprócz tego mogą też Państwo bezpośrednio anulować subskrypcję na stronie internetowej.

Analiza danych przez CleverElements

Przy pomocy CleverElements możliwe jest analizowanie naszych kampanii z użyciem newslettera. Mogą Państwo między innymi zobaczyć, czy wiadomość newslettera została otwarta i jakie linki były naciskane. W ten sposób możemy stwierdzić m.in., które linki były klikane szczególnie często.

CleverElements umożliwia także podział odbiorców newslettera według różnych kategorii odbiorców (np. miejsce zamieszkania). W ten sposób można lepiej dostosować newsletter do danych grup docelowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji CleverElements dostępne są pod podanym linkiem: https://cleverelements.com/product.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Zgodność z prawem zrealizowanych już procesów przetwarzania danych pozostaje niezależna od sprzeciwu.

Okres zapisywania

Dane zapisane przez nas w celu odbierania newslettera do wypisania się będą przechowywane, a po anulowaniu subskrypcji zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverElements. Dane, które zostały zapisane w innych celach (np. adresy mailowe dla strefy członkowskiej) pozostają niezmienione.

Zawarcie umowy na przetwarzanie danych zleceń

Zawarliśmy z CleverElements umowę, w której zobowiązujemy CleverElements do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulacjach ochrony danych CleverElements w: https://cleverelements.com/imprint.

7. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z usługi map Google Maps. Oferentem tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisywanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Oferent tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps następuje w interesie przedstawienia naszej oferty online i łatwego wykrywania miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie przez Google Analytics, klikając na następujący link. Umieszcza się ciasteczko Opt Out, które uniemożliwia przyszłe rejestrowanie danych przy wizycie na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych zawarte są na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Na tej stronie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizelp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tak zwane maskowanie IP).