Etykiety z kodem kreskowym - inotec

Etykiety z kodem kreskowym

Barcode Etikett Diomaster auf Rolle

Mianem kodu kreskowego lub kodu paskowego określane jest pismo odczytywane przy wykorzystaniu czytników optoelektronicznych, składające się z równoległych kresek o różnej szerokości i odstępów między nimi. Pojęcie „kod“ nie oznacza w tym wypadku szyfrowania, lecz odzwierciedlenie danych w postaci symboli binarnych. Dane zapisane w kodzie kreskowym odczytywane są maszynowo i przetwarzane przy pomocy skanerów kodu kreskowego lub kamer.

Istnieją jednowymiarowe rodzaje kodów kreskowych z dwoma szerokościami kresek, a także kody z kreskami o różnej szerokości. Kod kreskowy powinien mieć określoną minimalną wysokość, która w niektórych przypadkach jest normowana. Poza tym normowany jest także stosunek odległości pomiędzy wąskimi i szerokimi kreskami i według normy wynosi on: od 1 : 1,8 do 1 : 3,4 (zwykle stosowana jest tylko relacja 1 : 2,0 do 1 : 3,0, w większych zakresach dopuszczalne są tolerancje). W kodach kreskowych z wieloma kreskami o różnych szerokościach, szerokość kresek zwiększa się w każdym kolejnym module. Również przed i za kodem kreskowym musi pozostać wolne miejsce − to tak zwana cicha strefa, umożliwiająca bezbłędne dekodowanie. Kreski często określane są angielskim terminem „bars”, a przerwy terminem „space”. Pierwszym i ostatnim znakiem jest przeważnie znak startu i znak stopu, na podstawie których czytnik rozpoznaje z jednej strony rodzaj kodu kreskowego, z drugiej zaś także kierunek, w jakim znaki należy odczytywać.
Istnieją jednak na przykład kod farmaceutyczny (Pharma-Code) czy też kod Laetus (Laetus-Code) bez znaków startu i stopu. W przypadku wielu innych kodów, jak np. kod EAN, znak startu i znak stopu są takie same, kierunek odczytu – do przodu lub do tyłu - wynika z jednoznaczności słów kodu.
Specjalne zastosowania wymagają szczególnych rodzajów kodu kreskowego. Kod może być wyższy niż szerszy. Dzięki temu możliwy jest jego odczyt w każdym położeniu przy pomocy dwóch skanerów zwróconych do siebie w prawym rogu. Metoda ta stosowana jest na przykład w przypadku zawieszek na bagażach przewożonych przez linie lotnicze. Innym rodzajem kodu jest kod w kształcie litery „T”. W tym przypadku dwa kody zawierające tę samą treść drukowane są jeden obok drugiego, tworząc literę „T”. Tym samym istnieje możliwość odczytu kodów jednym skanerem we wszystkich kierunkach.