Stopka - inotec

Stopka

inotec Barcode Security GmbH 

Havelstr. 1- 3 
24539 Neumünster 
Niemcy 

Tel. 0049 4321-8709-0 
Fax. 0049 4321-8709-30 

info@--no-spam--inotec.de
http://www.inotec.de

Dyrektor generalny upoważniony do reprezentowania: pan Dr. Ulf Sparka

 

Rejestracja – sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kilonii Numer rejestru: HRB 312 Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE134853270

 

 

Koncepcja, opracowanie i realizacja niniejszej strony internetowej

marktrausch GmbH
www.marktrausch.com

ideenwerft GmbH
www.ideenwerft.com