Medycyna i farmacja - inotec

Znakowanie w medycynie

Etykiety z kodem kreskowym mogą być także ważne dla życia: w krwiodawstwie stosowane są do identyfikacji zasobów konserwowanej krwi, w szpitalach - do identyfikacji pacjentów lub w laboratoriach medycznych - do identyfikacji próbek. Etykiety z kodem kreskowym są niezastąpione w służbie zdrow

Produkt:

 • etykiety drukowane techniką fotoskładu z klejami nieszkodliwymi dla zastosowań medycznych i bezdyfuzyjnymi (dopuszczenie FDA - Agencji ds. Żywności i Leków z USA)
 • dostępne w komplecie zawierającym wiele pojedynczych etykiet
 • Wytwarzane w pomieszczeniach sterylnych o kontrolowanych parametrach środowiskowych
 • dostępne do wielokrotnego zastosowania z podwójnym klejem
 • możliwe jest znakowanie kolorami
 • etykiety drukowane techniką druku termotransferowego dostępne także do samodzielnego zadrukowania

Korzyści:

 • bezpieczna identyfikacja pacjenta i próbek
 • natychmiastowy dostęp do kompletnej historii choroby
 • stuprocentowe wykluczenie podwójnych numerów
 • efektywna organizacja prac laboratoryjnych
 • szybkie leczenie
 • wykorzystanie także w zastosowaniach niskotemperaturowych